خبرها

انتصاب سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان

انتصاب سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی هرمزگان طی یک ابلاغ از سوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان «مسعود گرگیج» به عنوان سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی هرمزگان منصوب شد. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان طی یک ابلاغ از سوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان «مسعود گرگیج» به عنوان سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی هرمزگان منصوب شد در متن این ابلاغ آمده است: نظر به سوابق و تجربیات مفید جنابعالی به موجب این ابلاغ،به عنوان سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی منصوب می شوید. امید است با استعانت از خداوند منان و بهرگیری از توان نیروی انسانی متعهد، متخصص، کار آمد و استعدادهای موجود با حفظ رعایت قوانین و مقررات ضمن نظارت، پیگیری، هماهنگی و همکاری تشکلها، تعاونی ها واحد های سازمانی ، دستگاهای وابسته و مرتبط در جهت اعتلا، تحول و پویایی بخش، برنامه های وزارت متبوع و دولت مردمی در استان هرمزگان گامهای موثری بردارید.