مدیریت امور سرمایه گذاری


 مدیریت امور سرمایه گذاری

 

 

اهداف عمده و شرح وظایف واحد   ( حداکثر 5 مورد)   :

  1. شناسایی فرصت ها و زمینه های سرمایه گذاری و جذب و تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
  2. تامین منابع مالی طرح های سرمایه گذاری و تولیدی و دفاع در این طرح ها در مراجع رسمی خارج از سازمان
  3. هماهنگی با بخش های تخصصی بمنظور شناسایی و حمایت از طرح های کارآفرینی و اشتغالزا و تشویق کارآفرینان
  4. بررسی مشکلات و موانع واحدهای تولیدی و پیگیری جهت رفع موانع تولیدی آنها از طریق کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید
  5. ابلاغ ضوابط و مقررات اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و سایر فعالین بخش کشاورزی
  6. برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم در جهت تقویت و توسعه صندوق های حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی
  7. شناسایی واحدهای تولیدی غیرفعال و راکد و حمایت و فعالسازی آنها بمنظور افزایش توان تولیدی بخش

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

نوع استخدام

شرح وظایف
 ( حداکثر 3 مورد)

تلفن داخلی

شماره اتاق

عکس پرسنلی

1

محمدسالاری

مدیر

رسمی

برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و نظارت بر کلیه امور مربوط به مدیریت سرمایه گذاری شامل:

1- شناسایی طرح های سرمایه گذاری بخش

2- تامین منابع مالی طرح های سرمایه گذاری

3- حضور در مراجع خارج از سازمان و دفاع از طرح های سرمایه گذاری

4- حمایت از طرح های کارآفرینی و اشتغال زا

5- شناسایی واحدهای تولید غیرفعال و راکد و پیگیری فعالسازی آنها و ...

309

309

2

انسیه جعفری

معاون

رسمی

جانشین مدیر امور سرمایه گذاری و پیگیری کلیه امور مربوط به مدیریت سرمایه گذاری، نظارت بر کارکنان، پیگیری و تصویب طرح های اشتغالزای روستایی از محل های اعتبارات موجود و ...

301

301

3

سمیه سالاری

کارشناس مسئول امور سرمایه گذاری

رسمی آزمایش

پیگیری امور مربوط به مشاغل خانگی و طرح های مرتبط با اشتغال و کارآفرینی ( کارورزی - مشوق بیمه ای- یارانه دستمزد-مهارت آموزی - سامانه رصد و ... )

301

301

4

مهدی دهقانی

کارشناس مسئول امور سرمایه گذاری

پیمانی

پیگیری امور مربوط یه سامانه یکپارچه تسهیلات اعتباری (سیتا) –معرفی و پیگیری طرح های سرمایه گذاری از محل منابع تسهیلاتی ( صندوق توسعه ملی – مکانیزاسیون و ....)

304

304

5

شهرام ارقش

کارشناس مسئول امور سرمایه گذاری

پیمانی

پیگیری امور مربوط به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ، پیگیری امور مربوط به جذب تسهیلات بانکی از محل منابع تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط ( ررونق تولید )، پیگیری تسهیلات خسارت دیدگان بخش کشاورزی، شناسایی واحدهای غیرفعال و راکد و فعالسازی آنها

304

304

6

نیلوفر اسماعیلی

نماینده در مرکز خدمات سرمایه گذاری

رسمی

هماهنگی جهت اخذ مجوزهای مورد نیاز سرمایه گذاران -رسیدگی به مشکلات اجرایی طرح های سرمایه گذاری پس از اخذ مجوز -ارائه مشاور فنی به سرمایه گذاران و کمک به صدور مجوزهای سرمایه گذاری  -احصاء مسائل و مشکلات در حوزه سرمایه گذاری  -اصلاح فرآیندهای سرمایه گذاری -شناسایی حوزه های جدید سرمایه گذاری

101

101

7

 اسما مشت زن

نماینده در مرکز فوریت های شبانه روزی بررسی مشکلات واحد های تولیدی

رسمی آزمایشی

دریافت درخواست متقاضیان و رسیدگی سریع و حل و فصل مشکلات آنها با هدف پیشگیری از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال و توقف عملیات اجرایی طرح های سرمایه گذاری

مستقر در مرکز فوریت ها

-