مدیریت حفظ نباتات


معرفی مدیریت:

همه ساله بخش عظيمي از محصولات و توليدات كشاورزي توسط آفات و بيماريهاي گياهي و در زمان هاي مختلف كاشت - داشت - برداشت و پس از برداشت از بين رفته و نابود مي گردند. ساليانه حدود 32 درصد از توليدات كشاورزي مورد حمله و خسارت آفات و بيماريهاي گياهي قرار مي گيرند .به همين دليل حفظ نباتات جايگاه بسيار مهمي در برنامه هاي توسعه كشاورزي ما و اقتصاد اين بخش دارد.

هر نوع برنامه بهبود در گرو ايجاد گسترش شبكه هاي مراقبت حفظ نباتات و اجراي طرح هاي پژوهشي گياهپزشكي است.

بررسي هاي كاربردي پيش آگاهي (ForeCasting) درباره بيماري ها و آفات مهم - تعيين آستانه زيان اقتصادي - مبارزه اكولوژيكی وبیولوژیک به ويژه مبارزه تلفيقي - تهيه بذرهاي مقاوم به آفت ها و بيماري ها - اجراي مديريت آفات (Pest Management) و بالاخره اتخاذ تدابير قرنطينه اي براي جلوگيري از انتقال و اشاعه آفت ها بايد در برنامه كشاورزي بطور كامل در نظر گرفته شود.

محور توسعه اقتصادي ،توسعه كشاورزي است و توسعه كشاورزي جز با بهره گيري از روش هاي علمي امكانپذير نمي باشد. بنابراين بهداشت گياهان و فرآورده هاي كشاورزي يكي از پايه اي ترين برنامه هايي است كه مي تواند در جهت اقتصادي وحفظ منابع تولید به كار رود و نقش سازنده اي را برعهده داشته باشد.براساس بند "د" ماده 143 قانون برنامه پنجم توسعه کشور در پایان برنامه می بایست مبارزه تلفیقی با آفات و بیماریهای گیاهی در 25 درصد سطوح تولید بخش کشاورزی گسترش یابد. در سال 1390 برای اولین بار برنامه ای تحت عنوان کنترل ومبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی و علف های هرز(40128) در ذیل فصل کشاورزی استانی ایجاد و ابلاغ شده است. 

حفظ نباتات و نقش اجرائي آن در كشاورزي:

الف- تأمين بهداشت گياهان در مزارع- باغها و انبارها

ب- كنترل آفات و بيماريهاي گياهي حسب قوانین ومقررات موجود

ج- کنترل ونظارت بر ورود وخروج محصولات کشاورزی به صورت صادرات - واردات وترانزیت و جلوگیری ازورود عوامل خسارتزای خارجی به درون کشور

بخش دفع آفات: که وظیفه حفظ و حراست از محصولات زراعی و باغی از کزند آفات - بیماری و علف های هرز را بعهده دارد.

بخش قرنطینه نباتی : این بخش که بدو زیر بخش داخلی و خارجی تقسیم می شود . تمامی امور مربوط به نقل و انتقال محصولات کشاورزی و اندام های گیاهی درون کشور- موارد گیاهپزشکی مربوط به امور فنی صادرات - واردات و ترانزیت را وظایف مهم خود می داند .

اولویت سازمان جهاد کشاورزی در مدیریت حفظ نباتات:

مبارزه تلفیقی آفات (IPM) در راستای تولید محصول سالم

 

سیاستهای حفظ نباتات:

 • توسعه و اجرای طرح های  مدیریت کنترل تلفیقی آفات IPM
 • برنامه ریزی و ساماندهی تولید محصول سالم
 • گسترش سطح شبکه مراقبت محصولات کشاورزی
 • ساماندهی و نظارت بر چرخه توزیع سموم
 • اجرای طرح های مبارزه غیر شیمیایی و بیولوژیک
 • افزایش نظارت های قرنطینه نباتی
 • استقرار پست های قرنطینه جدید
 • مدیریت و پایش عوامل قرنطینه ای نظیر میوه سبز مرکبات، جاروک، پسیل آسیایی مرکبات
 • توانمند سازی کلینیک های گیاه پزشکی

 

پستهای فعال قرنطینه نباتی در استان هرمزگان:

 • بندر شهید رجایی
 • بندر شهید باهنر
 • بندر لنگه
 • جزيره قشم
 • بندر تیاب
 • بندر جاسک
 • سیریک
 • بندر خمیر
 • فرودگاه بین المللی بندرعباس

 

پرسنل مدیریت:

نام ونام خانوادگی

سمت

محل خدمت

عبدالرضا اشرف منصوری

مدیر

ستاد

سیدمحسن حیدری

معاون

ستاد

فریبرز شهرتی

کارشناس مسئول سموم و سیستمهای سمپاش

ستاد

محسن باوقار

کارشناس مسئول پیش آگاهی و کنترل آفات

ستاد

سعیده معنایی

کارشناس مسئول حفظ نباتات

ستاد

فرزانه استخری

کارشناس مسئول حفظ نباتات

ستاد

فرشته محمودی

کارشناس مسئول حفظ نباتات

ستاد

الهام اسدپور

کارشناس مسئول حفظ نباتات

ستاد

اختر محمدی راد

کارشناس حفظ نباتات

ستاد

حمیده بهرام زاده

کارشناس مسئول قرنطینه

بندر شهید رجایی

زهرا جلیلیان

کارشناس آزمایشگاه قرنطینه

بندر شهید رجایی

سلیمه ابراهیمی

کارشناس قرنطینه

بندر شهید رجایی

صغری سلیمانی

کارشناس قرنطینه

بندر شهید رجایی

زهرا آرمند

کارشناس قرنطینه

بندر شهید رجایی

احمد صادقی

کارشناس مسئول قرنطینه

بندر شهید رجایی

امید دولتی

کارشناس قرنطینه

بندر شهید رجایی

میترا آقایی افشار

کارشناس مسئول قرنطینه

بندر شهید باهنر

راضیه بنائی

کارشناس آزمایشگاه قرنطینه

بندر شهید باهنر

ابراهیم خجسته

کارشناس قرنطینه

بندر شهید باهنر

ساره دهقانی سلطانی

کارشناس قرنطینه

بندر شهید باهنر

قدرت یوسفی زاده

تکنیسین قرنطینه

بندر شهید باهنر

فاطمه جهانشاهی

کارشناس مسئول قرنطینه

کیش

وجیهه هاشمی

تکنیسین قرنطینه

فرودگاه