مدیریت صنایع کشاورزی


شرح وظایف

  •  مشاوره کارشناسی  و هدایت سرمایه گذاران طبق اولویت های صنایع تبدیلی استان
  • تایید طرح جهت صدور مجوز تاسیس در زیر بخش صنایع غذایی
  • موافقت با تمدید مجوز های زیر مجموعه مدیریت صنایع
  • تایید طرح جهت صدور اصلاحیه مجوز تاسیس در صورت توجیه پذیر بودن
  • برآورد هزینه ایی و موافقت با صدور پروانه بهره برداری واحد های صنایع تبدیلی
  • برآورد تسهیلات ثابت طرح و معرفی به بانک عامل
  • برآورد سرمایه در گردش واحد های به تولید رسیده و معرفی به بانک عامل
  • نظارت بر اجراء و ساخت کارخانه های تحت پوشش
  • نظارت بر تولید و رفع مشکلات احتمالی واحد های تحت پوشش
  • نظارت و کارشناسی در چیدمان ماشین آلات خط تولید و تاسیسات حرارتی و برودتی

 

مشخصات پرسنل

ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی تلفن تماس
۱ علی جابری مدیر صنایع تبدیلی و غذایی 394
۲ مجید کمالی رئیس اداره نظارت بر طرح های صنعتی 398
۳ لیلا امینی کارشناس مسئول ساماندهی تولید و بهره وری 398