خبرها


تعامل باشرکت های دانش بنیان به مناسبت هفته جهاد کشاورزی

به مناسبت هفته جهاد كشاورزى                                                                                                                                                                                                   

در  مورخ ٢٤ خردادماه سالجارى ، نشست تخصصي با حضور ریاست و معاونین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان و مدیریت شرکت دانش بنیان زیست دریاپروران آناهیتا برگزار گردیده و در خصوص نحوه تعامل بیشتر مرکز با شرکت مذکور بحث و تبادل نظر شد.