خبرها


مدیریت آفات و بیماری های نخیلات
 سخنرانی وبیناری " مدیریت آفات و بیماری های نخیلات (با معرفی بیماری بایود، پوسیدگیهای ریشه، بیماری فیتوپلاسمایی خشکیدگی برگ خرما و بخش اول آفت زنجرک خرما) " برگزار شد .*
درختان نخل خرما همواره در معرض تهاجم آفات و بیماریهای متعددی هستند که برخی از آنها کمتر شناخته شده هستند و لازم است با برگزاری دوره هاى لازم، این آفات و بیماریها بیشتر معرفی شوند. بنابراین ضروری است تا با برگزاری دورههای متعدد، آخرین اطلاعات در خصوص آفات و بیماریهای نخیلات به اشتراک گذاشته شود.
به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی هرمزگان و به نقل از مركز تحقيقات و آموزش كشاورزى و منابع طبيعى هرمزگان ، در مورخ ٢٤ ارديبهشت ١٤٠١ توسط دكتر باقرى ؛ عضو هيات علمى بخش تحقيقات گياهپزشكى اين مركز ، دومین جلسه وبیناری در خصوص آفات و بیماریهای خرما با معرفی بیماری بایود، پوسیدگی های ریشه، بیماری فیتوپلاسمایی خشکیدگی برگ خرما و بخش اول آفت زنجرک خرما برای کارشناسان و علاقمندان برگزار شد .
⭐️ محقق مركز تحقيقات و آموزش كشاورزى استان در پايان جلسه به معرفی بیماریها و آفت یاد شده پرداخته و توصيه هاى لازم جهت مبارزه با بيمارى ارائه كرد.