خبرها


جلسه کمیته پدافندغیرعامل در شهرستان پارسیان

برگزاری جلسه کمیته پدافندغیرعامل با حضور مدیریت و کارشناسان جهادکشاورزی شهرستان پارسیان به منظور برنامه ریزی و هماهنگی های لازم در زمینه کنترل آفات و بیماریها، اجرای الگوی کشت ، افزایش سطح و عملکرد محصولات استراتژیک و همچنین توسعه کشت گیاهان دارویی و گیاهان با نیاز آبی کم ، آموزش های ترویجی کاربردی و منطقه ای به بهره برداران بخش کشاورزی ، توسعه مرغداریها در این  شهرستان در راستای پایداری تولید و امنیت غذایی در محل مدیریت جهادکشاورزی پارسیان مورخ هفتم مهرماه برکزار شد .