خبرها


تقدیر استاندار هرمزگان از رئیس سازمان  جهادکشاورزی هرمزگان
تقدیر استاندار هرمزگان از رئیس سازمان  جهادکشاورزی هرمزگان
در جلسه ای که با حضور دکتر همتی ، استاندار هرمزگان و برخی از مدیران دستگاههای اجرایی در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان هرمزگان برگزار شد از مهندس علی باقر زاده همائی تقدیر شد . بخش کشاورزی هرمزگان از بخش های پیشرو در جذب سرمایه گذاری در استان هرمزگان به شمار می رود .