خبرها


برگزاری دوره آموزشی ملخ صحرایی

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی هرمزگان از برگزاری دوره آموزشی ملخ صحرایی برای کارشناسان این سازمان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان، سیدعبدالرضا اشرف منصوری اظهار کرد: دوره مجازی آموزش ردیابی و کنترل ملخ صحرایی توسط سازمان حفظ نباتات کشور برگزار شد.

وی افزود: این دوره آموزشی با هماهنگی دفتر مرکزی ملخ صحرایی مستقر در فائو بمدت 4 روز برای کلیه کارشناسان استان هرمزگان برگزار شد.