خبرها


آغاز برداشت پیاز از ۹ هزار هکتار زمین های کشاورزی استان

مدیر زراعت جهادکشاورزی هرمزگان از آغاز برداشت پیاز در سطح 9 هزار هکتار از اراضی این استان و پیش بینی تولید 409 هزار تن محصول خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان، سیدرضا امیری زاده گفت: سطح زیر کشت پیاز در استان هرمزگان9  هزار هکتار می باشد.

وی، عملکرد تولید پیاز در هر هکتار را 5/45 تن عنوان کرد و افزود: پیش بینی می شود تا پایان زمان برداشت 409 هزار تن محصول از مزارع استان هرمزگان برداشت و به بازار سراسر کشور ارسال شود.

امیری زاده ، زمان کاشت پیاز در استان را اواخر شهریور دانست و اظهار کرد: برداشت پیاز در استان از اوایل دیماه آغاز و تا اردیبهشت ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.

مدیر زراعت جهادکشاورزی هرمزگان ، خاطرنشان کرد: ارقام کشت شده پیاز در این استان از نوع تاکی، مینروا و ریوبراوو می باشد.