خبرها


سرپرست مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی  هرمزگان معرفی شد.

سرپرست مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی  هرمزگان معرفی شد.

 

انتصاب عبدالعلی مرادی به عنوان سرپرست مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی  هرمزگان

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، طی حکم رییس سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان، عبدالعلی مرادی را به عنوان سرپرست مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی  هرمزگان منصوب شد.
مهندس علی باقرزاده همائی ، رییس سازمان جهادکشاورزی طی حکمی عنوان کرد: با عنایت به حسن سابقه و تجارب مفید جنابعالی به عنوان سرپرست مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی  هرمزگان منصوب می شوید. امید است با استمداد از حضرت حق و با تکیه بر ارزش های مهرورزی، عدالت گستری، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی در بهره گیری از امکانات و استعدادهای موجود موفق باشید و همچنین از تلاش‌های آقای مهندس ایمان پژمایه تشکر و قدردانی شد وبرای ایشان آرزوی توفیق نمودند.