خبرها


برگزاری وبینار ارائه گزارش عملکرد مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی

مدیر هماهنگی ترویج جهادکشاورزی هرمزگان در وبینار ارائه گزارش عملکرد مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی به بیان پروژه های مهم سالجاری مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی پرداخت و گفت: تجهیز مراکز جهاد کشاورزی، توانمندسازی مرجین پهنه، جذب شرکت های مشاوره ای، حضور محققین معین وبازدید مددکاران ترویجی از اهم برنامه های سالجاری می باشد.

   به گزارش روابط عمومی سازمن جهادکشاورزی، لاله بشیرزاده در وبینار ارائه گزارش عملکرد مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی  سالجاری اظهار کرد: توسعه صندوق اعتبارات خرد،صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی  زنان روستایی

، محصول سالم و گواهی شده، زنجیره ارزش گیاهان دارویی،  توسعه فرآورده های زنبور عسل، آموزش تسهیلگران، آموزش زنان روستایی وتوسعه کسب و کارهای زنان روستایی و عشایری، ثبت اطلاعات تسهیلگر در سامانه و صدور کارت، بهبود تغذیه و ایجاد باغچه های سلامت و سازمان ملل از پروژه های مهم سالجاری مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی می باشد.

وی در خصوص اهداف مهم برنامه های سالجاری مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی افزود: توسعه روستایی،ایجاد اشتغال،کاهش سطح بیکاری،جلوگیری مهاجرت روستا به شهر،آینده شغلی فرزندان ، استاندارد سازی باقی مانده سموم وکودهای شیمیایی،رفع موانع صادرات ،آموزش به زنان روستایی جهت تولیدوتغذیه محصول سالم، افزایش سطح معشیتی زنان روستایی و عشایری،توسعه  اشتغال پایدار در   مناطق محروم، اشتغال زایی زنان روستایی، مشارکت های گروهی، ایجاد مشاغل های خانگی کوچک،توانمند سازی زنان روستایی، دستیابی به امنیت غذایی، تغذیه بهتر وترویج کشاورزی پایدار،ترویج مصرف سبزیجات سالم خانگی با توجه به نقش آنها، حمایت از مشاغل زنان سرپرست خانوار وکسب و کارهای کوچک آسیب دیده از شیوع  بیماری کوید 19 از مهم ترین اهداف برنامه های سالجاری مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی جهاد کشاورزی استان هرمزگان می باشد.

مدیر هماهنگی ترویج جهادکشاورزی هرمزگان در ادامه توسعه صندوق اعتبارات خرد، صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی  زنان روستایی، محصول سالم و گواهی شده، بهبود تغذیه و ایجاد باغچه های سلامت، آموزش زنان روستایی وتوسعه کسب و کارهای زنان روستایی و عشایری، آموزش تسهیلگران، برگزاری کارگاه آموزشی پایش و ارزشیابی تحت برنامه  آموزش آموزشگران، شبکه تولید بازار یابی، برگزاری نمایشگاه، شرکت در نمایشگاه قطر از پروژه های مهم مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سال گذشته اعلام داشت.

بشیرزاده همچنین ابراز داشت: محققان معین در مراکز جهادکشاورزی رودان، میناب، حاجی آباد، بندرعباس ، بندرخمیر و بستک حضور فعال داشته که ارائه راهکار های فنی جهت پیشگیری  مقابله با عارضه زوال مرکبات، ارائه راهکار فنی در جهت مقابله با عارضه لکه برگی نخیلات، جلوگیری از گسترش شانکر باکتریایی مرکبات در باغات منطقه زیارتعلی، کاهش بوته میری در سبزیجات و صیفی جات و کاهش پوسیدگی گلگاه با ارایه توصیه فنی مناسب (مرکز جهاد کشاورزی رضوان) وارائه توصیه های فنی در زمینه تغذیه دام از تاثیرات مهم حضور این محققان در مراکز جهادکشاورزی می باشد.

به گفته این مسوول ، تجهیز مراکز جهادکشاورزی، توانمند سازی مروجین مسیول پهنه، تعداد دفتر کار توزیع شده، وضعیت ورود پهنه ها به سامانه جامع اطلاعات  پهنه بندی،  گردهمایی مددکاران ترویجی، صدور کارت شناسایی مددکاران ترویجی و آموزش شرکت های مشاوره ای حمایت و پشتیبانی از مهمترین فعالیت ها و پروژه های ساماندهی مراکز جهادکشاورزی و شبکه عاملین ترویج سال گذشته می باشد.

بشیرزاده با اشاره به برنامه های سالجاری گفت: تجهیز مراکز جهاد کشاورزی، توانمندسازی مرجین پهنه، جذب شرکت های مشاوره ای، حضور محققین معین وبازدید مددکاران ترویجی از اهم برنامه های سالجاری می باشد.