خبرها


در دیدار رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان با رییس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان مطرح شد؛ لزوم گسترش دیپلماسی اقتصادی در ورود محصولات کشاورزی استان به بازارهای صادراتی

رییس سازمان جهادکشاورزی با اشاره به اینکه وزارت امور خارجه و دفتر نمایندگی در استان می تواند از طریق گسترش دیپلماسی اقتصادی زمینه ورود محصولات کشاورزی استان به بازارهای صادراتی را فراهم نماید، گفت: افزایش تولید محصولات کشاورزی استان هرمزگان ، نیاز مبرم به ورود این محصولات به بازارهای بین المللی و منطقه ای را جهت عرضه مازاد تولیدو شکوفایی زنجیره با ارزش کشاورزی ایجاد کرده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان، علی باقرزاده همائی رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان ظهر امروز با سعید شعبان رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان هرمزگان دیدار و گفت و گو کرد.

رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان در این دیدار با بیان اینکه وزارت امور خارجه به صورت مستقیم متولی امر تولید نبوده ولی می تواند تسهیل گر تولید باشد، اظهار کرد: در سال جهش تولید وزارت امور خارجه می تواند نقش تسهیل گری را برای توسعه صادرات در کشور ایفا نماید وهمین امر باعث افزایش تولید در کشور خواهد شد.

باقرزاده همچنین با اشاره به نقش تاثیرگذار وزارت امورخارجه در توسعه مراودات بین المللی بخش کشاورزی و کشف بازارهای جدید تجاری برای محصولات این استان خاطرنشان ساخت: افزایش بی سابقه تولید محصولات کشاورزی استان هرمزگان در سالهای اخیر و ظرفیت های بی نظیر در این استان، نیاز مبرم به ورود این محصولات به بازارهای بین المللی و منطقه ای را جهت عرضه مازاد تولیدو شکوفایی زنجیره با ارزش کشاورزی ایجاد کرده است.

وی در ادامه ابراز داشت: وزارت امور خارجه و دفتر نمایندگی در استان می تواند از طریق گسترش دیپلماسی اقتصادی زمینه ورود محصولات به بازارهای صادراتی را فراهم نماید.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان هرمزگان نیز در دیدار گفت: در شرایط تحریم، استراتژی کشور و استان بایستی به سویی حرکت کند که منجر به توسعه هر چه بیشتر صادرات محصولات غیر نفتی شود.

شعبان ادامه داد: وزارت امور خارجه و به خصوص معاونت اقتصادی دفتر نمایندگی آمادگی همکاری هر چه بیشتر با جهادکشاورزی را خواهد داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با رایزنی های معاونت امور اقتصادی و دفتر نمایندگی در کشورها می توان زمینه تعامل و ارتباطات سازنده بین تجار کشورهای هدف و صادرکنندگان استان را برقرار نمود.

گفتنی است؛ در این دیدار کوروش صادقی مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان نیز به بیان توانمندیهای صادراتی و فرصت های سرمایه گذاری بخش کشاورزی استان هرمزگان پرداخت.