خبرها


برگزاری ستاد گیاهپزشکی با محوریت مبارزه با سن گندم

ستاد گیاهپزشکی با محوریت مبارزه با سن گندم با حضور معاون آفات سازمان حفظ نباتات کشور، مدیرکل آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان و اعضاء این ستاد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان ، ستاد گیاهپزشکی با محوریت مبارزه با سن گندم با حضور معاون آفات سازمان حفظ نباتات کشور، مدیرکل آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی هرمزگان و جمعی از اعضاء این ستاد برگزار شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی هرمزگان در این ستاد اظهار کرد: با مشارکت تمام ارگانها و سازمانها ، ائمه جمعه و شوراهای شهر و روستا، فرمانداری و بخشداری ها جهت ارتقاء آگاهی بهره برداران آموزش های لازم به آنها داده شود.

مهدی ترابی همچنین ابراز داشت: ستاد سن غلات با هدف برنامه ریزی و هماهنگی اجرای عملیات ردیابی و مبارزه با سن غلات می باشد.

وی در ادامه رفع مشکلات ناوگان خودرویی و فنی جهت عملیات مبارزه ایی با آفات را مهم دانست و افزود: عملیات ردیابی و مبارزه با سن غلات در راستای اجرای دستورالعمل سازمان حفظ نباتات کشور در اولویت قرار دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی هرمزگان با تاکید بربرگزاری کلاس های آموزشی کارشناسان و بهره برداران بیان داشت: ردیابی مستمر مزارع گندم و جو و مبارزه به موقع با سن غلات در دستور کار این سازمان قرار دارد وبا جدیت دنبال می شود.