خبرها


دوره آموزشی سبک ایرانی اسلامی در سازمان جهادکشاورزی هرمزگان برگزار شد

به همت حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، دوره آموزشی سبک ایرانی اسلامی در سازمان جهادکشاورزی هرمزگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، دوره آموزشی سبک ایرانی اسلامی به همت حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهادکشاورزی در این سازمان برگزار شد.

حجت الاسلام شرفی نماینده حوزه ولی فقیه سازمان جهادکشاورزی در خصوص برگزاری این دوره اظهار کرد: دوره آموزشی سبک ایرانی اسلامی در مراکز شهرستانها وستاد این سازمان در حال برگزاری است.

وی افزود: دراین دوره، سبک زندگی ایرانی اسلامی که تا حدودی دستخوش تغییرات شده را از نو برای کارکنان و خانوادههای آنان بیان کرده تا به سبک زندگی پیشین سوق پیدا کنند.

نماینده حوزه ولی فقیه سازمان جهادکشاورزی همچنین بیان داشت: در این دوره سعی شده با استفاده ازبرنامه های علمی و برنامه هایی که مطابقت با زندگی کنونی داشته افراد را در مسیر سبک زندگی پیشین قرار دهیم.

به گفته وی، این دوره به تدریج درتمامی ادارات تابعه شهرستانها نیز برگزار خواهد شد.