خبرها


رسالت دامپزشکی، تامین امنیت غذایی است

رییس سازمان نظام دامپزشکی هرمزگان گفت: مهم ترین وظیفه و رسالت دامپزشکی تامین امنیت غذایی و حفظ سرمایه های دامی و ارتقای آن است که در نهایت منجز به بهینه سازی بهداشت دامی می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان؛ رییس سازمان نظام دامپزشکی هرمزگان گفت: مهم ترین وظیفه و رسالت دامپزشکی تامین امنیت غذایی و حفظ سرمایه های دامی و ارتقای آن است که در نهایت منجز به بهینه سازی بهداشت دامی می شود.

امیر مختار بهاری افزود: سلامت دامپزشکی کشور، سلامت دام است که نظارت بر بهداشت عمومی و یا پیشگیری از بیمارها را انجام می دهد.

وی بیان داشت: حیوانات نیز دارای حقوقی هستند که نباید نادیده گرفت.

این مسوول اظهارداشت: استان هرمزگان جایگاه ویژه ای در بحث فعالیت‌های سازمان دامپزشکی کشور بویژه پرورش آبزیان و میگو و صنایع وابسته به آن دارد.

وی گفت: تا سه سال پیش تنها سه هزار هکتار مرزعه پرورش میگو درهرمزگان داشتیم که اکنون به ۸ هزار هکتار رسیده وتاپایان امسال به ۲۰ هزار هکتار تسری می‌یابد.

وی بااشاره به این‌که هدف گذاری هرمزگان سرمایه گذاری ۵۰ هزار هکتار پرورش میگو است، گفت: برای رسیدن به این هدف نیاز به واگذاری تصدی گری به بخش خصوصی است.

وی گفت: سال گذشته هزار و۶۰۰ پروانه بهره برداری تامین دامی ودر ۶ ماهه امسال نیز هفت هزار پروانه دامی با یک نیروی نظام دامپزشکی درحال انجام است.

حجت الاسلام والمسلمین علی شرفی مسوول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان نیز بر ضرورت توجه به ذبح شرعی و بهداشتی دام ورعایت حقوق حیوانات تاکید کرد.