خبرها


رئیس سازمان و مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه حاج آقا شرفی ،مدیر و پرسنل مدیریت جهاد کشاورزی میناب با امام جمعه شهرستان میناب دیدار کردند

رئیس سازمان و مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه حاج آقا شرفی ،مدیر و پرسنل مدیریت جهاد کشاورزی میناب با امام جمعه شهرستان میناب دیدار کردند.

رئیس سازمان و مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه حاج آقا شرفی ،مدیر و پرسنل مدیریت جهاد کشاورزی میناب با امام جمعه شهرستان میناب دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان؛ حجت الاسلام علی شرفی در این دیدار ضمن قدردانی از زحمات امام جمعه شهرستان میناب به دلیل همراهی و همکاری با کشاورزان آن شهرستان گفت: کشاورزی و تولید محصولات مرتبط با آن یکی از نیازهایاساسی کشور و هرمزگان است.

وی بیان کرد: کشاورزان مجاهد هستند و باید کار جهادی انجام دهند و مجاهد میدان اقتصادی در سال اقدام و عمل باشند، بنابراین بیانات رهبری درباره اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل را باید با همت بیشتر دنبال شود تا تحقق یابد.