خبرها


پایان برداشت ارزن از مزارع بخش رودخانه شهرستان رودان

برداشت ارزن از سطح 50 هکتار از مزارع ارزن در بخش رودخانه شهرستان رودان به پایان رسید.

برداشت ارزن از سطح 50 هکتار از مزارع ارزن در بخش رودخانه شهرستان رودان به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان؛ضیاء الدین صامتی مدیر جهاد کشاورزی در این باره بیان داشت: از این میزان اراضی سطح  زیر کشت ، به میزان 50 تن ارزن برداشت گردیده است.

وی تصریح کرد: برداشت این محصول از اوایل خرداد ماه آغاز و تا اواسط خردادماه ادامه دارد