خبرها


ضرب الاجل رئیس جهادکشاورزی هرمزگان برای تعیین تکلیف مرغداری غیرفعال در استان

علی باقرزاده همائی ضمن تاکید بر اهتمام ویژه به تولید بیشتر گوشت مرغ در هرمزگان، گفت: در سال رونق تولید با فعال کردن مرغداری هایی که از چرخه تولید خارج شده اند میتوان کمبود گوشت مرغ در استان را جبران و از آن طرف نیز کشتارگاه های هرمزگان به سودآوری بیشتر خواهند رسید.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، علی باقرزاده همائی در نشست شورای معاونین بر اهتمام ویژه مجموعه جهادکشاورزی استان به تولید بیشتر گوشت مرغ در استان تاکید کرد.

وی، بیان کرد: در سال رونق تولید میتوان با فعال کردن مرغداری هایی که از چرخه تولید خارج شده اند، کمبود گوشت مرغ در استان را جبران و از سوی دیگر کشتارگاه های هرمزگان را به سودآوری بیشتری رساند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، افزود: با ابطال مجوز مرغداری های غیرفعال میتوان مجوزهای جدیدی به متقاضیان صادر کرد.

وی، اظهار کرد: اتحادیه مرغداران بصورت یک تشکل منسجم در سطح استان برای پیگیری امور مرغداران فعالیت کند.