خبرها


امضای ۱۱۸ تفاهم نامه با بیش از ۴۹ هزار میلیارد سرمایه جهت توسعه بخش کشاورزی هرمزگان

رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، گفت: 118 مورد تفاهم نامه با بیش از  49 هزار و 950 میلیارد ریال سرمایه گذاری روز گذشته در پنل تخصصی کشاورزی و شیلات با حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی به امضا رسید.

 

 

رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، گفت: 118 مورد تفاهم نامه با بیش از  49 هزار و 950 میلیارد ریال سرمایه گذاری روز گذشته در پنل تخصصی کشاورزی و شیلات با حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی به امضا رسید.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، علی باقرزاده در آئین اختتامیه سومین همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری هرمزگان، گفت: 118 مورد تفاهم نامه با بیش از  49 هزار و 950 میلیارد ریال سرمایه گذاری روز گذشته در پنل تخصصی کشاورزی و شیلات با حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی به امضا رسید.

رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، افزود: بیشترین سرمایه گذاری مربوط به توسعه کشت های گلخانه ای، صنعت آبزی پروری، پرورش دام و طیور، صنایع تبدیلی و بسته بندی و گسترش طرح های کمترسرمایه گذاری شده نظیر توسعه مزارع کاکتوس،پرورش صدف و جلبک دریایی و گیاهان دارویی است.

وی، تصریح کرد: بالغ بر 17 هزار هکتار از اراضی هرمزگان جهت توسعه کشت های گلخانه ای شناسایی شده که فراخوان واگذاری آن به متقاضیان بزودی زده خواهد شد.

باقرزاده، خاطرنشان کرد: در خصوص دریافت وثیقه های بانکی جهت دریافت تسهیلات در بخش کشاورزی باید بازنگری صورت گیرد و تصمیم گیری در این خصوص به بانک ها و در همین استان داده شود که این امر باعث جذب سرمایه گذار در هرمزگان خواهد شد.