خبرها


تشکیل صندوق های شهرستانی حمایت از فعالیت های کشاورزی زنان با اعتبار بیش از ۶ میلیارد ریال در هرمزگان

مدیر هماهنگی و ترویج سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، گفت: جلسه مجمع عمومی موسس صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان شهرستان های حاجی آباد، رودان و میناب برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، غلامرضا نظرنژاد به برگزاری جلسات مجمع عمومی موسس صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان شهرستان های حاجی آباد، رودان و میناب اشاره کرد و گفت: با حضور مدیر امور مجامع و نمایندگان شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کشور، کارشناس ترویج سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان و مدیران و کارشناسان ترویج شهرستان و نمایندگان فرمانداری ها، جلسات مجمع عمومی موسس صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی برگزار شد.

 

مدیر هماهنگی و ترویج سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، افزود: پس از ارائه توضیحات لازم در خصوص رای گیری و برگزاری انتخابات، اعضای هیئت مدیره، بازرس و مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی این شهرستان ها نیز مشخص شدند.

 

نظرنژاد، خاطرنشان کرد: صندوق های حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان شهرستان های میناب، رودان و حاجی آباد با سرمایه اولیه 6میلیارد و 366 میلیون و ریال با مشارکت 28 صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی تشکیل شد.