خبرها


برگزاری وبینار آموزشی «نقش بهره وری در حمایت از کالای ایرانی»

وبینار آموزشی «نقش بهره وری در حمایت از کالای ایرانی» توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان با همکاری سازمان ملی و سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان بهره وری برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان تصریح کرد: این وبینار از ساعت 9 لغایت 11 روز یکشنبه مورخ 10/04/97 به مدت 2 ساعت از طریق ویدیو کنفرانس برگزار می گردد.

وی افزود: علاقه مندان می توانند جهت استفاده از وبینار آموزشی «نقش بهره وری در حمایت از کالای ایرانی» نسبت به ارسال مشخصات خود حداکثر تا تاریخ 09/04/97 به اداره جهاد کشاورزی اقدام نمایند.

خلیلی تشریح کرد: چیستی و چرائی «حمایت»، حوزه شناسی و اقناعی واژه «حمایت»، کلیات اساسی چگونگی حمایت از کالای ایرانی و حمایت با چه کسانی یا نهاده هایی؟ از جمله سرفصل های این دوره آموزشی می باشد.

وی ادامه داد: وظایف فعالیت اقتصادی، وظایف مسئولین (سرمایه گذار، تولید کننده و کاگر)، راهبردهای اساسی برای مدیران میانی و وظایف مدیران میانی در حمایت از تولید داخلی از سایر سر فصل های وبینار آموزشی «نقش بهره وری در حمایت از کالای ایرانی» می باشد.