خبرها


برگزاری مراسم تودیع و معارفه رئیس مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

مراسم تودیع و معارفه رئیس مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور، اعضای شورای هماهنگی بخش کشاورزی استان و اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات هرمزگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ظهر امروز در این مراسم تصریح کرد: کار تحقیقات در زمینه کشاورزی بسیار ضروری و مهم است.

وی افزود: در سال گذشته زراعی میزان بارندگی استان به طور میانگین کاهش یافته و این در حالی است که همه تولیدات کشاورزی استان به وجود آب بستگی دارد.

مهندس باقرزاده ادامه داد: تاثیر کار تحقیقاتی و پژوهشی در حل مشکلات بحرانی همچون کمبود منابع آب نمود می یابد.

وی خاطرنشان کرد: در دنیا روش های جدید و پیشرفته ای در کاشت، داشت و برداشت به کار گرفته می شود و ما نباید در حل مشکلات صنعت کشاورزی به روش های گذشته برگردیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان اضافه کرد: در دنیا محصولات خوبی وجود دارد که نسبت به محصولات فعلی، توجیه اقتصادی دارد و آب کم تری مصرف می کند.

وی تاکید کرد: محصولات جدید قبل از کشت انبوه می بایست در اختیار مرکز تحقیقات قرار بگیرد و در مزارع مخصوص مورد بررسی قرار بگیرد و در گذشته بسیاری از محصولاتی که در هرمزگان با شکست اقتصادی روبرو شدند به علت عدم انجام کار تحقیقاتی بوده است.

باقرزاده با اشاره به آموزش های کاربردی و تاثیرگذار گفت: بایستی در آموزش تلاش بیشتری کرد تا بتوانیم در سطح بالای رتبه های کشوری قرار بگیریم.

دکتر حمید کهرام معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشور در این مراسم تصریح کرد: تحقیقات در بخش کشاورزی بایستی مانند همه دنیا هوشمند شود و محققین علاوه بر اینکه وظیفه دارند تولید تکنولوژی کنند مسئولیت دارند از تکنولوژی های روز دنیا نیز بهره ببرند.

وی افزود: شناسایی تکنولوژی های روز دنیا در زمینه کشاورزی و بومی سازی آن می بایست یکی از اهداف مرکز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی قرار گیرد

 معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشور اظهار کرد: تهیه مطالب ترویج کشاورزی را مرکز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی انجام می دهد و این مراکز بایستی بتوانند سالیانه حداقل یکی از مسائل عمده کشاورزی را حل کنند و از مشکلات آنان بکاهند.

دکتر کهرام خاطرنشان کرد: این بخش باید نظیر جهاد دانشگاهی درآمد زا باشد . اقتصادی بودن تحقیقات در آینده با درآمدزایی تحقق پیدا می کند .

اضافه می شود؛ طی این مراسم از زحمات 6 ساله دکتر علی شهریاری تقدیر شد و دکتر عبدالحمید حاجبی به عنوان سرپرست جدید مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان معرفی گردید.