خبرها


معرفی جوان هرمزگانی به عنوان فراگیر برتر آموزش های مهارتی در کشور

عبدالله علیزاده در همایش «معرفی برترین های آموزش های مهارتی وزارت جهاد کشاورزی» به عنوان یکی از 16 فراگیر برتر کشور از جانب معاون وزارت جهاد کشاورزی مورد تجلیل قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان همایش معرفی برترین های آموزش های مهارتی وزارت جهاد کشاورزی روز گذشته در تهران برگزار شد.

معاون آموزشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان در حاشیه همایش اظهار کرد: هدف از برگزاری این همایش تجلیل از افراد برتری است که در طول سال پس از کسب آموزش در مرکز آموزش جهاد کشاورزی برای خود و دیگران ایجاد اشتغال کرده اند.

وی افزود: فراگیر برتر هرمزگانی که از ساکنان بندر حسینه از توابع بندرلنگه است پس از تحصیل در مرکز جهاد کشاورزی و اخذ مجوز صید از سازمان شیلات ایران، اقدام به خرید لنج صیادی نمود و به صورت مستقیم برای 11 نفر ایجاد اشتغال کرد.

دکتر نظری با تاکید بر تاثیر مثبت آموزش های جهاد کشاورزی در ایجاد اشتغال افزود: در این مراسم دکتر زند معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی و دکتر زرافشان معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش نیز حاضر بودند.