خبرها


نخلستان های قشم توسعه داده می شود

با توجه به فرسوده  و غیر اقتصادی بودن نخلستان های شهرستان قشم طرح توسعه این نخیلات در دستور کار قرار دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قشم گفت : سطح زیرکشت نخلستان های این منطقه  700هکتار است که متاسفانه به دلیل فرسوده بودن غیر اقتصادی بوده وتولید مناسبی ندارند.

به گزارش واحد اطلاعات و اخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، مالک یزدان پناه افزود : در اسفند ماه سال گذشته بیش از 5هزار اصله نهال خرما در بین بهره برداران 40روستا بصورت رایگان توزیع شد.

وی عنوان کرد: عمده نخیلات توزیع شده از ارقام برحی ، خنیزی و خلاص بودند.

یزدان پناه در بخشی از سخنان خود با اشاره به اهمیت آموزش بهره برداران گفت : یک دوره آموزشی با حضور 40نخلدار این منطقه با هدف ارتقاء دانش بهره برداران در روستای رمکان برگزار شد.

وی تصریح کرد: اصول کاشت درخت خرما ، تغذیه ، مبارزه با آفات وبیماری ها  و برداشت محصول از مهمترین محورهای آموزشی این دوره بود.