خبرها


توسعه کشت گیاهان دارویی استان در سطح ۶۵ هکتار

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان از توسعه کشت گیاهان دارویی در سطح حدود 65 هکتار خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان با تاکید بر کشت گونه های سازگار با شرایط اقلیمی منطقه تاکید کرد: آلوئه ورا، گل محمدی، سپستان،چای ترش، لمون گراس(علف لیمو) و حنا از جمله گیاهان دارویی سازگار با آب و هوای استان هرمزگان هستند.

مهندس گرگیج اضافه کرد: حدود 17 هکتار از این مزارع به صورت الگویی در شهرستان های استان احداث گردیده است.

وی تصریح کرد: بیشترین سطح زیر کشت گیاهان دارویی در استان مربوط به آلوئه ورا است که کشت آن در حدود 45 هکتار می‌باشد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان با بیان اینکه محصول برداشت شده جهت فرآوری به استان های همجوار ارسال می‌گردد تشذیح کرد: با توجه به مستعد بودن شرایط استان به کشت این گونه اقتصادی، احداث صنایع فرآوری این محصول از الزامات می‌باشد.