اخبار شهرستان‌ها


برگزاری کارگاه آموزشی حفظ، احیا و بهره برداری صحیح از گیاهان دارویی

کارگاه آموزشی حفظ، احیا و بهره برداری صحیح از گیاهان دارویی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رودان، صامتی مدیرجهادشکشاورزی رودان اظهار کرد: به منظور آموزش و آگاهی اعضای صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی کارگاه آموزشی با عنوان حفظ احیا و بهره برداری صحیح از گیاهان دارویی در روستای رستم آباد بخش رودخانه با حضور دکتر منصوری رییس اداره ترویج و آموزش اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و اسد پور محقق بازنشسته مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان هرمزگان برگزار شد.