اخبار شهرستان‌ها


نصب تله نوری و تله دلتا جهت ردیابی آفات در باغات رودان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودان از نصب تله نوری و تله دلتا جهت ردیابی آفات چوبخوار نخیلات و مگس میوه مدیترانه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رودان، صامتی اظهار کرد: نصب تله نوری جهت ردیابی سوسک کرگدنی (آفات چوبخوار نخیلات) و تله دلتا با فرمون جهت ردیابی مگس میوه مدیترانه در باغات پایلوت شهرستان رودان با حضور مهندس اسدپور و مهندس معنایی کارشناسان مدیریت حفظ نباتات انجام شد.