اخبار شهرستان‌ها


برگزاری دوره آموزشی مدیریت تولید فلفل رنگی گلخانه ای

مدیر جهادکشاورزی شهرستان رودان از برگزاری دوره آموزشی مدیریت تولید فلفل رنگی گلخانه ای در این شهرستان خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رودان ، صامتی اظهار کرد: دوره آموزشی مدیریت تولید فلفل رنگی گلخانه ای با حضور زاهدیان از شرکت حاتم و مهندس عبدالعلیان  برگزار شد.