اخبار شهرستان‌ها


بهسازی و نوسازی ۲رشته قنات در شهرستان بستک

مدیر جهادکشاورزی شهرستان بستک از بهسازی و نوسازی 2 رشته قنات در این شهرستان خبر داد.

 

     به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان بستک، عادل خورشیدی اظهار داشت: با توجه به اهمیت قنوات در توسعه کشاورزی منطقه و حفظ منابع آبی در سطح شهرستان حفظ و احیای قنوات در برنامه های این مدیریت قرار دارد.

وی ادامه داد: از محل اعتبارات ماده 10 خسارت سیل، تاکنون دو رشته قنات در شهرستان مرمت و بهسازی و نوسازی شده است .

مدیر جهادکشاورزی شهرستان بستک افزود: این 2 رشته قنات شامل یک رشته قنات مظفرآباد فاریاب به طول 400 متر خاکبرداری و 66 متر طوقه چینی و نصب کول با اعتباری بالغ بر 1000 میلیون ریال و یک رشته قنات برداشت به طول 1000 متر و لوله گذاری با اعتباری بالغ بر 1000 میلیون ریال می باشد.

خورشیدی در پایان خاطرنشان کرد: با مرمت این دو رشته قنات، 50 هکتار از اراضی پایین دست قنات آبرسانی می شود که علاوه بر افزایش زیرکشت به حفظ تولیدات و کشت گذشته نیز کمک می نماید.