اخبار شهرستان‌ها

بندرلنگه ذخیره تصویر

برداشت پیاز از ۴۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان بندرلنگه آغاز شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرلنگه پیش بینی کرد 1600 تن پیاز از زمین های کشاورزی این

شهرستان برداشت شود .

مهندس شیخ زاده افزود: کشت پیاز در خزانه از مهر ماه آغاز و انتقال آن به زمین اصلی در آبان ماه صورت

می پذیرد. و در سه مقطع زمانی برداشت انجام می شود:

قسمتی از محصول پیاز به صورت پیازچه به همراه سبزیجات برگی از آذر ماه برداشت می گردد، بخش

دیگری از آن همراه با سایر شهرستان های استان در نیمه دوم بهمن تا اسفند ماه برداشت می گردد و

قسمت دیگری از پیاز تولیدی شهرستان بندرلنگه که در نوار ساحلی کشت می گردد برداشت آن از اواخر

اردیبهشت ماه آغاز و تا اواخر خرداد ماه ادامه می یابد.

پیاز تولیدی در نوار ساحلی رقم محلی شهرستان بندرلنگه بوده و به دلیل بازار پسند بودن اغلب به صورت

پیش فروش ، به فروش می رسد.

مهندس شیخ زاده بیان داشتند از جمله عوامل افزایش عملکرد محصول پیاز را می توان به برگزاری کلاس

های آموزشی ترویجی و نظارت بر مراحل کاشت، داشت و برداشت توسط کارشناسان این مدیریت و اجرای

آبیاری تحت فشار نام برد.

محصول پیاز برداشت شده در شهرستان بندرلنگه در شهرستان های همجوار و همچنین کشورهای حاشیه

خلیج فارس مشتری خاص خود را دارد.

از مناطق عمده کشت پیاز در سطح شهرستان بندرلنگه می توان به روستاهای شناس، گزیر، و پدل اشاره

کرد.