اخبار شهرستان‌ها


بررسی مسائل و مشکلات مدیریت جهاد کشاورزی میناب

با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی و دیگر همکاران سازمان جهادکشاورزی هرمزگان مسائل و مشکلات جهاد کشاورزی میناب در سالن اجتماعات این مدیریت بررسی شد.

 

با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی و دیگر همکاران سازمان جهادکشاورزی هرمزگان مسائل و مشکلات جهاد کشاورزی میناب در سالن اجتماعات این مدیریت بررسی شد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، عباس مویدی مدیر جهادکشاورزی میناب درخصوص کمبود نیروی انسانی با توجه به سطح زیر کشت و وسعت اراضی بالا و حجم کار زیاد و مشکلات موجود در مدیریت و اقدامات صورت گرقته توضیحاتی ارائه نمود.

وی، افزود: باید شهرستان ها را براساس چارت سازمانی آن بسنجیم.

همکاران مدیریت و مراکز نیز مشکلات خود را در زمینه های کمبود نیروی انسانی  و مشکلات رفاهی اعلام کردند.

جامعی، مدیر امور اداری سازمان جهادکشاورزی هرمزگان نیز در این جلسه در خصوص نیروی انسانی، حقوق و مزایا و مقررات اداری توضیحاتی ارائه و گفتند: تامین نیروی انسانی باید براساس مجوزهای وزارتخانه صورت گیرد.

در ادامه در زمینه کمبود وسائل نقلیه و خدمات رفاهی و پشتیبانی توضیحاتی مطرح شد در خصوص مبارزه با ملخ صحرایی نیز توضیحات کامل و جامعی توسط حفظ نباتات انجام گردید.

بقایی پوری، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان نیز در این جلسه از تیم مبارزه با ملخ صحرایی میناب که با کمترین امکانات در سخت ترین شرایط کار را پیش بردند تقدیر کرد و گفت: برای تمام حوزه های کاری رابط داشته باشیم و آموزش های لازم و مربوطه را ببینند و در خصوص مشکل نیروی انسانی در حد امکان تمهیداتی صورت می پذیرد.