اخبار شهرستان‌ها


تشکیل جلسه هیات اجرایی موسس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در شهرستان رودان

جلسه هیات اجرایی موسس صندوق توسعه بخش کشاورزی شهرستان رودان با حضور آقای هاشمی معاون فرماندار رودان، مهندس محمدی و مهندس میربک از مدیریت توسعه عملیات و بهبود بهره وری شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی روز سه شنبه 15 مردادماه 1398 در سالن فرمانداری برگزار شد.

جلسه هیات اجرایی موسس صندوق توسعه بخش کشاورزی شهرستان رودان با حضور آقای هاشمی معاون فرماندار رودان، مهندس محمدی و مهندس میربک از مدیریت توسعه عملیات و بهبود بهره وری شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی روز سه شنبه 15 مردادماه 1398 در سالن فرمانداری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان؛ صامتی مدیر جهاد کشاورزی ضمن ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته در خصوص راه اندازی صندوق حمایت از بخش کشاورزی، سهم شهرستان را در هرکدام از زیر بخش های کشاورزی اعلام کرد.
با توجه به ظرفیت بالای شهرستان در بخش های مختلف تشکیل و تاسیس این صندوق در شهرستان را حائز اهمیت دانسته و بایستی مشارکت مردم برای سرمایه گذاری افزایش یابد.
مهندس هاشمی معاون فرماندار نیز به این که فعالیت اکثر ساکنین شهرستان در زمینه کشاورزی می باشد و این شهرستان از پتانسیل زیادی در این زمینه برخوردار است تشکیل این صندوق را برای رونق و توسعه بخش کشاورزی تاثیر گذار دانستند.
مهندس محمدی سرپرست مدیریت توسعه عملیات و بهبود بهره وری شرکت مادر تخصصی هم به بیان ویژگی ها و تاریخچه صندوق های غیر دولتی و خدمات قانونی این صندوق ها پرداختند. در رابطه با نحوه سپرده گذاری در این صندوق، سهم دولت49 درصد و سهم فعالان بخش کشاورزی51 درصد، که میزان مبلغ جذب سرمایه بخش خصوصی ده میلیارد ریال اعلام گردید.
پس از ارائه توضیحات لازم در خصوص راه اندازی و فعالیت صندوق، به سوالات کشاورزان در این زمینه نیز پاسخ داده شد.در ادامه ، هیات اجرایی موسس انتخاب شد و جلسه اختصاصی با اعضای هیات مدیره در مدیریت جهاد کشاورزی با حضور مهندس میربک معاون توسعه عملیات و بهبود بهره وری شرکت مادر تخصصی ، مراحلی که بایستی در اجرای صندوق انجام شود تبیین و مصوب گردید.