آگهی و اطلاعیه


اطلاعیه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان در خصوص آموزش طرح نویسی

به اطلاع اعضاي محترم سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان هرمزگان مي رساند.
اين سازمان در نظر دارد با همكاري سازمان جهاد كشاورزي استان دوره آموزشي طرح نويسي توسط بانك در روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه مورخ ٩٨/٠٧/٢٤ لغايت٩٨/٠٧/٢٥ برگزار نمايد الويت با افراديست(طرح نويسان) كه در سامانه ارجاع كار ثبتنام نموده اند.
مكان برگزاري سالن پيارم مديريت جهاد كشاورزي مي باشد.
ساعت برگزاري متعاباً اعلام مي گردد.

لازم بذكر است جهت كسب اطلاعات بيشتر و ثبتنام به نماينده نظام مهندسي شهرستان مربوطه يا واحد آموزشي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان حداكثر تا مورخ ٩٨/٠٧/٢٣ مراجعه فرماييد .