آگهی و اطلاعیه


هشدار شركت سهامي آب منطقه اي هرمزگان در خصوص عدم شنا در كليه تاسيسات آبي و خطر غرق شدگي

همه ساله با شروع فصل گرما برخی از شهروندان گرامي و روستائيان عزيز در سراسر استان بدون توجه به علائم هشدار دهنده و اطلاعیه های مکرر این شرکت، مبادرت به شنا در دریاچه سد ها، کانال‌های آبیاری و زهکشی، بندهای انحرافی، تاسيسات تغذيه مصنوعي و ... می‌کنند که متاسفانه این سهل‌انگاری‌ها موجب بروز خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری می‌شود.

شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان اعلام مي نمايد این تاسیسات صرفاً برای آبرسانی طراحی و احداث شده و به هیچ وجه برای شنا کردن مناسب نبوده و خطر غرق شدن در آن ها وجود دارد. همچنین تاسیسات و محل های اشاره شده دارای حریم قانونی هستند لذا ورود به حریم آنها و شنا در آن ممنوع است.

به شهروندان، ساکنین در روستاها و مسافرین توصیه و تأکید می‌شود به علائم هشدار دهنده توجه کرده و به تذکرات صادر شده توجه کافی داشته باشند تا شاهد حوادث تلخ و جبران ناپذیر حاصل از عدم رعایت نکات مطرح شده، در هیچ یک از نقاط استان هرمزگان نباشیم. بدیهی است شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان و ادارات تابعه آن در صورت بروز هرگونه حادثه در مناطق مورد اشاره هیچ گونه مسئولیتی به عهده نخواهند داشت.