آگهی و اطلاعیه


اطلاعیه پیش آگاهی شماره ۱۴ مدیریت حفظ نباتات

هشدار گسترش بیماریهای گندمیان:

با توجه به بازدید کارشناسان حفظ نباتات استان از مزارع گندم و مشاهده بعضی از بیماریهای قارچی خواهشمند است هر چه سریعتر نسبت به اطلاع رسانی به کشاورزان جهت مبارزه شیمیایی با قارچکش های توصیه شده طبق دستورالعملهای ارسالی حداکثرتا دو روز آینده اقدام گردد . همچنین طبق پیش بینی های اخیر سازمان هواشناسی استان مبنی بر شروع بارندگی از روز جمعه مورخ 1398/1/23 در بیشتر مناطق استان و با توجه به بالا رفتن رطوبت هوا و مساعد شدن شرایط جوی جهت گسترش انواع بیماریهای قارچی مثل انواع زنگ ها، سیاهکها، لکه باکتریایی گندم، بیماری فوزاریومی ،سپتوریوز و .. در مزارع گندم شهرستانهای گندمکار استان خواهشمند است با عنایت به اهمیت موضوع، بلافاصله بعد از اتمام بارندگی و قبل از بروز خسارت نسبت به پایش دقیق مزارع اقدام و تمهیدات لازم در این خصوص اعمال گردد.
ضمنا" دستور العمل های مربوطه جهت استفاده در سایت سازمان حفظ نباتات نیز بازگذاری و قابل دسترس می باشد.

هشدار خسارت پوره سن گندم:

با توجه به بازدید کاشناسان حفظ نباتات از مزارع گندم سطح استان و آغاز فعالیت پوره سن غلات در این مزارع خواهشمند است شبکه های مراقبت بخش خصوصی و دولتی مناطق گندم کاری استان، نسبت به پایش گسترده و دقیق مزارع بصورت روزانه اقدام و در صورت مطابقت نرم پوره ها با میانگین نرم جهت مبارزه نسبت به اطلاع رسانی به بهره برداران منطقه تحت پوشش خود برای مبارزه و کنترل شیمیایی اقدام عاجل صورت پذیرد و همچنین گزارش بازدید میدانی خود را بصورت مستند به مدیریت حفظ نباتات استان جهت جمع بندی و برنامه ریزی ارسال نمایند.