خبرها


در سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان نشست ساماندهی برداشت و بازار رسانی لیمو ترش

نشست ساماندهی برداشت و بازار رسانی لیمو ترش با حضور تشکل‌ها، اصناف کشاورزی، اتاق اصناف فرمانداری‌ها، شهرداری‌های شهرستان‌های رودان و میناب و نهادهای حمایتی اتاق بازرگانی، مدیریت تعاونی روستایی، صندوق حمایت از بخش کشاورزی، به همت سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان درسالن پیارم سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، عباس مویدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان با تاکید بر محوریت اتاق اصناف، تشکل‌های تولیدی و صنوف افزود: مدیریت برداشت و بازار رسانی و اصلاح چرخه توزیع با همت و درخواست تشکل‌ها دست یافتنی است و در این راستا از بعد حمایتی با انجام تفاهم نامه‌های مبادلات محصولات تولیدی در سال جاری با بازار هدف در سایر استان ها، بازار فروش رونق خواهد داشت که در این راستا می‌طلبد تشکل‌ها و اصناف پیشنهادهای خود را برای استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده برای بازار رسانی محصولات خود به استان های‌مورد تفاهم همت داشته باشند.

وی افزود: با اعتقاد و باور به تشکل‌ها و صنوف کشاورزی بر اساس وظایف قانونی و ذاتی اصناف، شکل گیری و تمهیدات هوشمندانه نظام توزیع، امیدوار است که حلقه تامین تا توزیع اصلاح و موجب رضایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان شود.

در اهمیت نظام توزیع توسط تشکل‌ها تاکید نمودند، هیچ قدرتی در تنظیم بازار و نظارت بر بازار و چرخه توزیع و تولید به اندازه اصناف و تشکل‌ها اختیار تام قانونی نداشته و در این مسیر نقش تعیین کننده‌ای دارد و سود و زیان کشاورزی و حتی مصرف کنندگان منوط به برنامه‌های نظام مند زنجیره محور تولید، تامین و توزیع و مصرف توسط تشکل‌ها خواهد بود. مویدی گفت: با تاکید بر کیفیت بخشی محصولات قابل عرضه و با حفظ برند تولیدات کیفی محصولات استان و با در نظر داشتن کیفیت بی‌نظیر آن استقبال بازار جهانی دوچندان خواهد شد.