شخصی‌سازی

اندازه قلم پیش‌فرض در صفحات وب‌سایت:
  کوچک   استاندارد   بزرگ
ضخامت قلم پیش‌فرض در صفحات وب‌سایت:
  نازک   استاندارد   ضخیم
کنتراست رنگ صفحات وب‌سایت:
  کم   استاندارد   زیاد