میز خدمت الکترونیکی

ردیف نام واحد اجرایی عنوان خدمت
1 امور تولیدات دامی درخواست صدور شناسه و شناسنامه دام
2 اموزش و نظارت بر فعالیت مامورین شبکه تلقیح مصنوعی
3 صدور مجوزها و پروانه های دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی
4 درخواست صدور مجوز جوجه ریزی واحدهای مرغ مادر گوشتی
5 مجوز جوجه ریزی واحدهای مرغ مادر تخمگذار
6 امور مدیریت بحران درخواست دریافت غرامت حوادث غیرمترقبه (دریافت فرم های مربوطه)
7 امورمکانیزاسیون مدیریت توزیع سوخت در زمینه بهره برداری کشاورزی (سوخت چاههای آب کشاورزی)
8 مدیریت توزیع سوخت در زمینه بهره برداری کشاورزی (سوخت چاههای آب کشاورزی)
9 آب وخاک اعطای تسهیلات به متقاضیان دربخش  مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی
10 دریافت کمک بلاعوض دولت (یارانه) طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری
11 امور اراضی درخواست اصلاحات ارضی (جهت پرداخت هزینه و صدور شناسه)
12 درخواست حفظ کاربری اراضی کشاورزی (تبره 4)
13 درخواست دریافت واگذاری اراضی
14 درخواست رفع تداخلات از طریق سامانه 
15 درخواست صدور مجوزهای تغییر کاربری
16 دریافت شناسه پرداخت هزینه های کارشناسی امور اراضی
17 امورقراردادها و پیمانها دریافت خدمات مربوط به مراحل مختلف برگزاری مزایده ومناقصه
18 باغبانی دریافت تسهیلات بانکی بخش باغبانی کشاورزی
19 دریافت خدمات جهت صادرات  محصول سیب
20 مدیریت بازرگانی دریافت تسهیلات سرمایه در گردش صادرات محصولات کشاورزی و صنایع وابسته
21 تعیین و پرداخت مشوقهای صادراتی محصولات و فرآورده های کشاورزی
22 زراعت دریافت تسهیلات بانکی بخش زراعت کشاورزی
23 صنایع تبدیلی و غذایی درخواست تمدید مجوز تاسیس صنایع تبدیلی
24 درخواست صدور پروانه بهره برداری صنایع تبدیلی و غذایی
25 درخواست صدور مجوز تاسیس صنایع تبدیلی و غذایی
26 درخواست صدور موافقت اولیه  صنایع تبدیلی 
27 برنامه ریزی و امور اقتصادی(تسهیلات بانکی) اعطای تسهیلات بانکی از محل صندوق توسعه ملی
28 اعطای تسهیلات بانکی از محل خط اعتباری مکانیزاسیون
29 اعطای تسهیلات بانکی  از محل تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی
30 متقاضی گذراندن دوره  کارورزی
31 اعطای تسهیلات بانکی از محل  رونق تولید (تامین مالی بنکاههای کوچک و متوسط)
32 اعطای تسهیلات بانکی از محل اشتغال  فراگیر 
33 اعطای تسهیلات بانکی از محل اشتغال پایدار روستایی
34 بازرسی رسیدگی به درخواست های مردمی از طریق سامانه سازمان بازرسی کشور
35 رسیدگی به درخواست های مردمی از طریق سامانه سامد
36 ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات