سوالات متداول

عمومی

۶- آیابرای دریافت تسهیلات بانکی بخش کشاورزی به استعلام بانکی نیازی می باشد یاخیر؟
بلی – برای دریافت تمامی تسهیلات بانکی نیاز به استعلام بانکی میباشد.
۷- تسهیلات بانکی از محل مشاغل خانگی شامل چه طرحهایی میباشد؟
به کلیه فعالیتهای باغی،زراعی وصنایع تبدیلی کوچک تعلق میگیرد.
۹- برای دریافت مجوز تاسیس صنایع کشاورزی ابتداباید کدام مجوز را دریافت نمود؟
ابتدابایستی مجوز موافقت اولیه صنایع تبدیلی وغذایی دریافت نمود.
۱۱- آیا زنان روستایی میتوانند از تسهیلات بانکی مشاغل خانگی استفاده نمایند؟
بلی – زنان روستایی بادردست داشتن گواهینامه مهارت قادر به دریافت تسهیلات مشاغل خانگی خواهند بود.
۱۲- برای دریافت مجوز صنایع تبدیلی درمرحله دوم دریافت تسهیلات به کدام سامانه مراجعه نماییم؟
متقاضی بایستی بعداز دریافت موافقت اولیه در سامانه www.iihor.ir ثبت نام نماید.
۱۳- برای دریافت مجوز احداث گلخانه های کوچک مقیاس به کجا مراجعه نماییم؟
برای دریافت مجوز احداث ویادریافت واگذاری بامراجعه به سامانه www.eayyri.maj.ir درخواست خودرا ثبت نمایید.
۱۴- برای دریافت نشریات ترویجی به کجا مراجعه نماییم؟
با مراجعه به سامانه تالار ترویج کلیه نشریات ترویجی قابل دریافت میباشد.
۱۶- از چه طریق میتوان به روند انجام کار خدمات سازمان جهاد کشاورزی دست یافت؟
کلیه خدمات اجرایی سازمان جهاد کشاورزی در سایت سازمان قابل مشاهده است و متقاضی میتواند ازاین طریق باروند اجرایی کار، مدارک موردنیاز، محل مراجعه و ... آشنا گردد.

مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی

۱- اهم فعاليت هاي واحد کارشناسي امور زنان روستايي چيست؟
 • نيازسنجي ، برنامه ريزي و انجام توافقات به منظور اجراي دوره هاي آموزشي – ترويجي ويژه زنان روستايي و تسهيلگران زن
 • تهيه وتدوين پروژه هاي اشتغال زا ويژه زنان روستايي
 • نظارت بر روند اجراي طرح ها ، پروژه ها و دوره هاي آموزشي و ساير فعاليت هاي مرتبط با زنان روستايي
 • اجراي طرح تسهيلگران شامل: جذب، سازماندهي و آموزش
 • زمينه يابي ، تشكيل و نظارت برپروژه صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي
 • اجراي طرح مراكز رشد و كارآفريني روستايي
 • توانمندسازي و ساماندهي تعاوني هاي زنان روستايي
 • همكاري هاي مشترك درون بخشي (عشاير- شيلات- اموردام و ...) و برون بخشي مانند استانداري ، دانشگاه علوم پزشكي ، اداره بهزيستي و....
 • شناسايي ، انتخاب و معرفي زنان توليد كننده برتر روستايي
 • شركت درنمايشگاه هاي كشوري ، استاني و ارائه دستاوردهاي زنان روستايي
 • برگزاري همايش ها ‌و دوره هاي آموزشي ويژه كارشناسان سايراستان ها و شهرستان ها
۲- پروژه هاي اشتغالزا ويژه زنان روستايي شامل چه پروژه هايي است؟
پروزه هاي بخش کشاورزي شامل زراعت ، باغباني ، امور دام و شيلات ، صنايع تبديلي و... که از آن جمله مي توان به کشت زعفران ، ايجادکارگاه خانگي پرورش قارچ صدفي ، کشت گياهان دارويي ، پرورش دام وطيور ، پرورش ماهي دراستخرهاي دومنظوره کشاورزي ، پخت نان خانگي ، فرآوري و بسته بندي سبزيجات و ميوه جات و... اشاره کرد.
۳- پروژه هاي اشتغالزا در اين بخش ويژه چه افرادي مي باشد؟
با توجه به اين موضوع که هدف کمک به درآمد خانوار روستايي مي باشد مجريان اين پروژه ها زنان کم درآمد و يا سرپرست خانوار روستايي مي باشند و تعيين اين افراد با کارشناس ترويج مديريت جهاد کشاورزي شهرستان (باتوجه به نيازسنجي انجام شده و تامين اعتبار) مي باشد.
۴- روند اجراي پروژه اشتغالزا ويژه زنان روستايي چگونه است؟
اعلام نياز ازطرف ترويج مديريت جهاد کشاورزي شهرستان به مرکز استان(واحد کارشناسي امورزنان روستايي سازمان جهادکشاورزي) و انجام توافقات با شهرستان در صورت تامين اعتبار
۵- نياز به اجراي پروژه اشتغالزا ويژه زنان روستايي چگونه تعيين مي شود؟
ارزيابي کارشناسان جهت اجراي پروژه مذکور باتوجه به پتانسيل منطقه ، وجود افراد واجدالشرايط و اعلام آمادگي از سوي متقاض
۶- نحوه حمايت دولت ازپروژه هاي اشتغالزا چگونه است؟
آموزش و راهنمايي کارشناسان جهت اجرا ي پروژه ، تامين لوازم و تجهيزات مورد نياز طرح در حد ميزان اعتبار موجود (بنابراين مشارکت مجري الزامي است

مدیریت صنایع کشاورزی

۱- مديريت صنايع كشاورزي چه وظايفي دارد؟
سياستگذاري ، برنامه ريزي ، تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري و هدايت سرمايه گذاري ها در راستاي ايجاد و توسعه صنايع تبديلي محصولات كشاورزي ، بهبود بهره وري در صنايع تبديلي از طريق اصلاح ساختار و بازسازي و نوسازي صنايع.
۳- چه زماني متقاضيان براي دريافت تسهيلات به بانك معرفي مي شوند؟
زماني كه اجراي طرح حداقل 20 درصد پيشرفت فيزيكي داشته باشد.
۴- چه زماني متقاضيان مي توانند از تسهيلات سرمايه در گردش استفاده كنند؟
زماني كه اجراي طرح خاتمه و متقاضي پروانه بهره برداري اخذ نمايد.
۵- جهاد كشاورزي در چه زمينه اي جواز تأسيس صادر مي كند؟
صرفاً صنايع تبديلي و تکميلي بخش كشاورزي با اولويت هاي سرمايه گذاري مربوط به همان سال.
۶- محل اجراي طرح هاي صنايع تبديلي در چه مكان هايي بايد باشد؟
شهرك هاي صنعتي ، نواحي صنعتي روستايي ، در صورت امكان برخي از مجتمع هاي صنعتي ، زمين هاي با مالکيت شخصي ، در صورت اخذ مجوز تغيير کاربري از کميسيون تبصره يک ، ماده يک قانون حفظ اراضي زراعي و باغات.
۷- چه طرح هايي مي توانند از تسهيلات بانكي استفاده كنند؟
طرح هايي که مشمول اولويت هاي سرمايه گذاري سازمان جهاد كشاورزي و بانك باشند.
۸- در صورتي كه طرح را در زمين شخصي خود بخواهم اجرا كنم چه اقداماتي را بايد انجام دهم؟
در صورتي كه كاربري زمين كشاورزي باشد ، ابتدا بايد درخواست تغيير كاربري از مديريت امور اراضي بنمائيد. در صورت صدور مجوز و موافقت كميسيون تبصره يك ماده يك مجاز به اقدام هستيد.
۹- آيا در زمين هاي استيجاري مي توان طرح صنعتي اجرا نمود؟
بله ، با رعايت دستورالعمل صدور مجوز و پروانه هاي بهره برداري.

مدیریت امور فناوری‌های مکانیزه کشاورزی

۱- آيا براي خريد تراکتور به دهياري وام پرداخت مي شود؟
به كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در بخش كشاورزي فعاليت دارند در صورتي كه واجد شرايط باشند وام خريد تراكتور تعلق مي گيرد شرايط و ضوابط خريد تراكتور به مديريت هاي جهاد كشاورزي اعلام شده است.
۳- شرايط و ضوابط دريافت تسهيلات تراكتور و كمباين چيست؟
داشتن اراضي زراعي و يا باغي به ميزان لازم براي كشاورزان ، داشتن گواهينامه براي رانندگان حرفه اي ، دارا بودن حداقل تعداد 50رأس دام براي دامداريها، دارا بودن پروانه تأسيس معتبر در زمينه مكانيزاسيون كشاورزي براي واحدهاي مكانيزاسيون كشاورزي و ساير شركتهاي واجد شرايط
۴- علت تأكيد بر توسعه خاك ورزي حفاظتي چيست و چه مزايايي دارد؟
به منظور حفاظت از منابع آب و خاك و محيط زيست و كاهش هزينه ها
۵- مراحل دريافت گواهينامه تراكتور چيست؟
 • مراجعه متقاضي به مديريرت جهاد كشاورزي شهرستان و ارائه درخواست
 • شركت در دوره سرويس و نگهداري تراكتور و اخذ گواهي مربوطه
 • معرفي متقاضي از طريق مديريت جهاد كشاورزي به راهنمايي و رانندگي شهرستان جهت آزمون و اخذ گواهينامه ويژه تراكتور
۶- براي دريافت گواهينامه كمباين بايد به كجا مراجعه كنم و چه مراحلي دارد؟
 • مراجعه به مركز آموزش جهاد كشاورزي و ثبت نام جهت شركت در دوره آموزشي بمنظور اخذ گواهينامه مهارت كمباين
 • مراجعه به راهنمايي و رانندگي و ارائه مدارك مورد نياز جهت آزمون و اخذ گواهينامه ويژه كمباين