مدیریت امور دام


ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

نوع استخدام

شرح وظایف

تلفن داخلی

شماره اتاق

عکس پرسنلی

1

عباس زارعی

 معاون بهبود تولیدات دامی

رسمی

سیاستگذاری امورات  مرتبط با دام و طیور

برنامه ریزی تولیدات دام و طیور ( گوشت مرغ ، تخم مرغ ، گوشت قرمز ، شیر خام )

318

318

2

محمد قریشی

 

کارشناس مسئول دبیرخانه شورای فنی پروتئین

رسمی

  1. نظارت بر سامانه های توزیع نهاده دام وطیور و قیمت گیری
  2. اجرای دستورالعمل دفتر بهبود تغذیه وزارت متبوع

 

325

325

1

شهرام کریم زادگان

معاون مدیر اموردام

رسمی

ارائه خدمات مشاوره ای به ارباب رجوع و بهره برداران-پیگیری اجرای طرح های عمرانی –پیگیری طرح های هویت گذاری ،ساماندهی دامداریهای روستایی و ...

320

320

2

حمید آمیغی

کارشناس مسئول دام سنگین

پیمانی

عضو کارگروه تسهیلات بانکی – رابط نظام مهندسی در خصوص صدور مجوزها -

320

320

3

حنانه حافظی

کارشناس دامپروری

قرارداد حجمی

تنظیم گزارشات روزانه قیمت محصولات دام و طیور – تنظیم گزارشات تنظیم بازار

324

322

 

4

جلال اصلاحی

مدیر امور دام

رسمی

سیاستگذاری کلی امور دام استان – برنامه ریزی جهت تولید گوشت قرمز و شیر مورد نیاز استان

317

317

5

حمیدرضا وجدی داراب

کارشناس

رسمی

نظارت بر پروژه های دام و طیور در سطح استان-

325

325