خبرها


در شهرستان جاسک بازدید از مزارع کشت پنبه دشت جگین

مسعود گرگیج معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان هرمزگان به همراه حسین شرفی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جاسک، شریفی معاون اداره مکانیزاسیون، عبدالقادر جنگی زهی مدیر عامل شرکت سهامی زراعی جگین از مزارع کشت پنبه دشت جگین شهرستان جاسک بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، در این بازدید علاوه بر بازدید از مزارع کشت شده آموزش های لازم از نحوه آماده سازی سایر ایستگاه ها، استفاده از ماشین آلات و ادوات کشت پنبه به بهره برداران و سرمایه گذاران داده شد.

 لازم به ذکر است جلسه ای در محل دفتر شرکت به منظور بررسی مسائل و مشکلات دشت از جمله کود، کشت های جدید و‌ سوخت مورد نیاز اد‌وات تشکیل شد. 

سطح کشت در اراضی سهامی زراعی جگین در حال حاضر ۱۰۰ هکتار می باشد و ۱۵۰ هکتار نیز در حال آماده سازی جهت کشت بهاره می باشد.