خبرها


سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان دوره آموزشی سامانه مانیتورینگ سموم در استان هرمزگان برگزار خواهد شد

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، از برگزاری دوره آموزشی سامانه مانیتورینگ سموم برای کارشناسان مسئول داروخانه های گیاهپزشکی، کارشناسان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و کارشناسان حفظ نباتات مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان ها خبر داد. 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، مدیر حفظ نباتات استان هرمزگان گفت: با توجه به اعلام سازمان حفظ نباتات کشور مبنی بر ضرورت ثبت تراکنش های عرضه و فروش آفت کش های کشاورزی در سامانه مانیتورینگ ، دوره مذکور برنامه ریزی و در تاریخ 29/01/1403 در محل سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان برگزار خواهد شد.