خبرها


سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان برگزاری اولین جلسه رفع تداخلات اراضی کشاورزی در سال ۱۴۰۳ در سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان

اولین جلسه رفع تداخلات اراضی کشاورزی هرمزگان در سال جاری با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، مدیرکل ثبت اسناد واملاک استان هرمزگان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان، مدیراموراراضی و سایر اعضا در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۶ در محل سالن جلسات امور اراضی استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان در این کمیسیون، در ادامه بررسی پلاک های دارای تداخل استان، تعداد 9 پلاک از شهرستان بندرعباس به مساحت کل 64000 هکتار بررسی که براساس این مساحت 89 هکتار به عنوان اراضی دارای تداخل به اراضی غیر ملی پلاک ها اضافه شد. با بررسی این 9 پلاک تعداد پلاک های بررسی شده شهرستان بندرعباس به 29 پلاک رسیده است.

عباس مویدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در این جلسه بیان داشت: رفع تداخل اراضی یکی از مهم ترین برنامه های سازمان در راستای حل مشکلات مربوط به اراضی کشاورزی و سند دار کردن زمین ها می باشد که در هرمزگان با جدیت در حال پیگیری است. لذا در این خصوص برنامه اجرایی رفع تداخلات سه شهرستان بندرعباس، بندرلنگه و حاجی آباد تدوین و در حضور مدیران جهاد کشاورزی شهرستان های مذکور به آنها ابلاغ گردید.

 مویدی افزود: تمامی شهرستان های استان که دارای پلاک رفع تداخل نشده می باشند، بایستی تا پایان خرداد ماه سال جاری نسبت به تعیین تکلیف پلاک های باقی مانده عمل کنند.