خبرها


رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان پیش‌بینی برداشت ۷۰ هزار تن گندم در سال جاری

در آئین آغاز برداشت خوشه های طلایی گندم عباس مؤیدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان برداشت ۷۰ هزار تن گندم در سال جاری را پیش بینی کرد. 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان عباس مؤیدی گفت: کشاورزان هرمزگانی امسال بالغ بر ۱۷ هزار هکتار گندم کاشته و به سطح کشت استان اضافه کرده‌اند.

وی در ادامه افزود: سال گذشته نیز افزایش ۴۵ درصدی در زمینه تولید گندم نسبت به سال‌های قبل را شاهد بودیم، البته پیش‌بینی بارش‌های بیشتر داشتیم اما با توجه به عملیات به‌زراعی و اقدامات کشاورزان و‌ همچنین توزیع به موقع کودهای شیمیایی بین کشاورزان و استفاده صحیح کشاورزان از این کودها، پیش‌بینی می‌شود در هر هکتار، ۴ و نیم تن گندم برداشت داشته باشیم که بازهم نسبت به سال گذشته افزایش تولید خواهیم داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان پیش‌بینی کرد: ۷۰ هزار تن گندم از سطح اراضی زیرکشت استان برداشت کنیم و ۱۲ مرکز خرید تضمینی پیش‌بینی شده برای خرید گندم نیز این محصول را از کشاورزان هرمزگانی خریداری کنند.