خبرها


در سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزکان مراسم تکریم و معارفه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان

مراسم تکریم و معارفه مدیران قدیم و جدید شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان با حضورملازاده عضو هیات مدیره و معاون فنی وکنترل کیفی و مسئول تغدیه گیاهی کشور، پور رمضان مشاور مدیرعامل و مدیر هماهنگی امور استانهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، افچنگی معاون  مدیر هماهنگی امور استانهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، عباس مویدی ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، عزیز سیدی مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، مدیران کل دستگاه های تابعه وزارت جهاد کشاورزی در استان، معاونین، مدیران و مسئولین سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان و همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی روز سه شنبه 22 اسفند 1402در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان در این مراسم مهندس ملازاده عضو هئیت مدیره و معاون فنی و کنترل کیفی از نقش مهم و استراتژیک شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در تامین و توزیع کودهای یارانه ای در سراسر کشور و اهمیت استان هرمزگان به عنوان استان مبدا که نقش مهم در زمینه ارسال کود به سراسر کشور را دارد یاد کرد و همچنین از زحمات فرزاد استاد در طول تصدی مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تقدیر و تشکر نمود.

 مهندس مویدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان هم از زحمات چند سال اخیر و خدمات مهندس فرزاد استاد تقدیر به عمل آورد و افتخار بارنشستگی را به ایشان تبریک گفت و طی حکمی از طرف مهندس حمید رسولی عضو محترم هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مهندس طهاسب غلام پور به سمت سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان منصوب و مشغول به کار شد.

لازم به ذکر است پیش از این مهندس طهاسب غلام پور معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان را بر عهده داشتند.