خبرها


در بندرعباس برگزاری اولین دوره آموزشی هیات نظارت قانون ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری جنگلها و مراتع کشور ویژه مسئولین دبیرخانه های سازمان امور اراضی کشور

اولین دوره آموزشی هیات نظارت قانون ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری جنگلها و مراتع کشور ویژه مسئولین دبیرخانه های سازمان امور اراضی کشور با حضور معاونت توسعه و ساماندهی سازمان امور اراضی کشور،مدیر کل دفتر واگذاری اراضی سازمان امور اراضی کشور،معاون دفتر واگذاری و توسعه اراضی و مسئول دبیرخانه های هیات نظارت سازمان امور اراضی کشور،مدیریت امور اراضی هرمزگان و روسای دبیرخانه های هیات نظارت سراسر کشور روز سه شنبه 1 اسفند 1402 به مدت 2 روز در سالن پیارم سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان برگزار شد.

در این گردهمایی ضمن معرفی پتانسیل های کشاورزی استان هرمزگان توسط مدیر امور اراضی و تشریح اقدامات انجام شده برای برون سپاری و تسهیل در مباحث مربوط به واگذاری ها و امور اراضی توسط رئیس سازمان نظام مهندسی استان ،به دستاورد ها و تسریع در پاسخ به مطالبات مردم اشاره شد.

در ادامه این جلسه مهندس حیدریان معاون توسعه و ساماندهی اراضی در خصوص اهمیت نظارت بر واگذاری های انجام شده و ضرورت اشراف بر دستور العمل های نظارتی موارد مهمی را عنوان کردند.

پس از آن مهندس سرخوش مدیر کل دفتر واگذاری اراضی سازمان امور اراضی کشور مباحث و نکات آموزشی را برای اعضای حاضر در جلسه ارائه کردند.