خبرها


با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی دوره آموزشی مدیران ستادی و استانی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشوردر بندر عباس

دوره آموزشی مدیران ستادی و استانی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در بندرعباس با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی دکتر نوبخت و روسای ستادی و مدیران کل استانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی استان هرمزگان، در این گردهمایی که صبح روز چهارشنبه 25بهمن 1402 در سالن همایش شهرک مروارید بندرعباس برگزار شد، ابتدا مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان با ارائه گزارش اقدامات شاخص و اجرایی در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان گفت:طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در کشور بسیار تاثیرگذار و حائز اهمیت است و در هرمزگان نیز براساس تعهد سالانه 6 میلیون و 500 هزار اصله در سال تولید و کشت می شود.

درادامه این همایش کارگاه آموزشی قوانین و مقررات برگزاری مناقصات و مزایده در ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با هدف شفاف سازی و آگاهی بخشی و تسهیل در امور پیمانها برای مدیران کل استانی برگزار شد.

همچنین در این همایش رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور درخصوص طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در کشور و اقدامات انجام شده در استان ها نکاتی را بیان نمود.