خبرها


با حضور محمد علی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی صورت پذیرفت آئین رونمایی از دستگاه رینگ مایکروویو مبارزه با آفات بخش کشاورزی که برای اولین بار در کشور تولید گردیده

آئین رونمایی از دستگاه رینگ مایکروویو در راستای مبارزه با آفات بخش کشاورزی با حضور وزیر جهاد کشاورزی انجام شد.

 به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی استان هرمزگان، عباس مویدی رئیس جهاد کشاورزی استان هرمزگان ضمن اشاره به موضوع که این دستگاه برای اولین بار در کشور در راستای مبارزه با آفات تولید گردیده اظهار داشت: دستگاه رینگ مایکروویو آفت کش بر مبنای استفاده از امواج الکترو مغناطیسی مغناطیس و تولید گرما برای کنترل آفات نخیلات، به منظور کاهش مصرف سموم، کاهش حذف باقی مانده سموم در محصول خرما و درختان آلوده، عملیات تیمار سریع تر در راستای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای کاربرد دارد.

وی در ادامه بیان داشت: این دستگاه از محل اعتبارات حمایت از محصولات دانش وبا عقد قرار داد، فی مابین سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان و سازمان انرژی اتمی ایران بنیان با مبلغ 50 میلیارد ریال تولید گردیده است.