اخبار شهرستان‌ها


نشست مشترک مدیر جهاد کشاورزی بستک با کشاورزان منطقه لاور میستان
نشست مشترک مدیر جهاد کشاورزی بستک با کشاورزان منطقه لاور میستان
صبح امروز نشست مشترکی بین مدیر جهاد کشاورزی بستک و کشاورزان منطقه لاورمیستان پیرامون رعایت الگوی کشت ، مصرف بهینه کودها ، رعایت مسائل فنی کشت با مشاوره از کارشناسان کشاورزی و کشت محصولات استراتژیک  با تاکید بر استفاده بهینه از منابع آبی برگزار گردید.
در این نشست مهندس خورشیدی مدیر شهرستان تاکید نمودند با توجه به بحران خشکسالی و لزوم صرفه جویی در مصرف آب و حمایت و کمکی که دولت در تجهیز کلیه زمینهای لاورمیستان به سیستم آبیاری تحت فشار انجام داده است  همچنین بالا بردن عملکرد ،  کلیه کشاورزان همکاری لازم را جهت استقرار  سیستم آبیاری تحت فشار با نوار تیپ بعمل آورند.
همچنین ایشان افزودند جهت تقویت اراضی و رسیدن به عملکرد بالا کشاورزان بایستی علاوه بر کود ازته از کودهای فسفاته و پتاسه نیز استفاده نمایند .
در پایان پیرامون مسائل و مشکلات کشاورزی بحث و تبادل نظر شد.